Roman Gabrhelík

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Pervitin a heroin s buprenorfinem jsou v současnosti v České republice – s výjimkou konopných drog – nejčastěji užívané nelegální drogy. Stimulancia a opioidy však byly užívány i před rokem 1989, ve specifických podmínkách socialistického Československa.

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

Roman Gabrhelík | Publikace KA

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The objectives were to: (i) estimate the extent of the injecting equipment (IE) provided by needle exchange programs (NEPs) to injecting drug users (IDUs) in the Czech Republic in 2010; (ii) subsequently validate the recent methodology used for data collection by the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (CMC), and (iii) estimate the number of syringes provided to Czech IDUs.

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

Roman Gabrhelík | Publikace KA

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged is a school-based prevention program aimed at the prevention of tobacco, alcohol and marijuana use. The aim of this study is to explore associations between perceived risks of substance use and program non/participation among early adolescents in Slovakia.

The short-term effect of the Unplugged Prevention Intervention among Slovak school population

Roman Gabrhelík | Publikace KA

The short-term effect of the Unplugged Prevention Intervention among Slovak school population

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The investigation of the effectiveness of school-based drug use prevention programs among Slovak adolescents has been an urgent task. This study is one of the first presentations of the research on the effectiveness of the Unplugged prevention program adapted and implemented among Slovak school population (APVV-0253-11).

Mapping Prevention Science Workforce Education and Training Needs In Europe

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Mapping Prevention Science Workforce Education and Training Needs In Europe

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Science for Prevention Academic Network (SPAN) is funded by the European Commission and involves 32 institutions across 25 European Countries. SPAN aims to improve the integration of prevention science in the higher education sector and to improve skill mobility across Europe. One objective was to map the education and training needs of the prevention science workforce across Europe.