Naši partneři

Česká asociace adiktologů

Naši partneři | Klinika adiktologie

Česká asociace adiktologů

02.03.2011 | Mgr. Lucie Jurystová

Česká asociace adiktologů je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice.

A.N.O. - Asociace neziskových organizací

Naši partneři | Klinika adiktologie

A.N.O. - Asociace neziskových organizací

30.03.2006 |

A.N.O. je dobrovolná, profesní, odborná, nezávislá a nepolitická asociace, která slouží jako střešní organizace nestátních neziskových organizací v oblasti prevence, péče, léčby a resocializace drogových závislostí.

Společnost pro návykové nemoci ČLS J.E.P.

Naši partneři | Klinika adiktologie

Společnost pro návykové nemoci ČLS J.E.P.

23.03.2006 |

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) je odbornou společností, sdružující profesionály z oblasti prevence, léčby a výzkumu poruch, působených škodlivým užíváním návykových látek a jiných, zdraví škodlivých návyků. SNN byla založena v roce 1993 a navázala na činnost Sekce pro studium alkoholismu a jiných toxikomanií (AT sekce, zal. roku 1956) při Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Naši partneři | Klinika adiktologie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

15.03.2006 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. Bylo zřízeno v r. 2002 jako organizační součást Úřadu vlády České republiky.

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra psychologie Filozofické fakulty

Naši partneři | Klinika adiktologie

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra psychologie Filozofické fakulty

15.03.2006 |

Katedra psychologie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a Centrem adiktologie 1. LF UK v Praze nabízí vzdělávací program „A nebo…“ pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a další aktivní pedagogy.