Informace a pokyny

ČASOPIS ADIKTOLOGIE: POKYNY AUTORŮM

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

ČASOPIS ADIKTOLOGIE: POKYNY AUTORŮM

01.01.2013 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Poradní a konzultační skupina časopisu ADIKTOLOGIE

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

Poradní a konzultační skupina časopisu ADIKTOLOGIE

20.03.2008 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Seznam členů poradní a konzultační skupiny redakční rady časopisu ADIKTOLOGIE

On-line objednávkový formulář časopisu Adiktologie

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

On-line objednávkový formulář časopisu Adiktologie

20.12.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Zde si můžete objednat jednotlivá čísla i celý ročník časopisu

Základní informace a kontakty

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

Základní informace a kontakty

03.03.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Základní informace o časopisu a kontakt do redakce a na vydavatele.

Historie časopisu

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

Historie časopisu

06.02.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Po rozdělení bývalé ČSFR zůstal jediný odborný časopis věnující se závislostem na Slovensku. ČR tak od svého vzniku neměla samostatný odborný časopis věnovaný této oblasti. V září roku 2000 byl proto ustanoven přípravný výbor ve složení PhDr. Csémy, PhDr. Miovský, prim. MUDr. Popov a Doc. PhDr. Řehan, který se shodl na nutnosti iniciovat vznik takovéhoto periodika.

Odborné zaštítění

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

Odborné zaštítění

06.02.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Odbornou úroveň časopisu garantují instituce a odborné společnosti, podílející se na jeho vydávání a to jak personálně (prostřednictvím svých zástupců), tak finančně (jako spoluvydavatelé):