Nelátkové závislosti

Farmakoterapie závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Farmakoterapie závislosti na internetu

06.01.2015 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Na základě současných vědeckých poznatku jsou k léčbě závislosti na internetu doporučovány antidepresiva, antipsychotika, agonisté opiátových receptorů a psychostimulancia (Przepiorka et al., 2014).

Závislost na jídle

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Závislost na jídle

01.10.2014 | Mgr. Jaroslav Vacek

Existuje patologická závislost na jídle? Jíst musí každý z nás, ale když nad námi vítězí nekontrolovatelná touha jíst s následkem nadměrného příjmu kalorií, což může vést k negativním somatickým, psychickým a sociálním důsledkům, je možné, že jsme potkali svou závislost.

Závislost na sexu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Závislost na sexu

10.08.2014 | Mgr. Jaroslav Vacek

Již v roce 1886 popsal Krafft-Ebing ve své knize Psychopathia Sexualis princip sexuální závislosti: „kompulsivní sexuální chování, při němž je sexuální touha osoby abnormálně zvýšena a tato osoba myslí pouze na sexuální potěšení, nezajímá se o žádné jiné záležitosti ve svém životě než o sex, sleduje pouze sexuální uspokojení bez ohledu na to, jaký to má dopad na její život, bez ohledu na morální normy a právní následky. Toto chování ústí do impulsivního, neuspokojitelného vyhledávání sexuálního potěšení“ (Birchard, 2011, p. 158). Nadměrnou sexuální touhu Krafft-Ebing nazývá hyperesthesia, a považuje ji doslova za hroznou pohromu – eine furchtbare Geißel (1912, p. 61).

Preventivní intervence u závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Preventivní intervence u závislosti na internetu

01.07.2014 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

V literatuře zaměřené na preventivní intervence závislosti na internetu lze aktuálně najít dva základní typy preventivních programů nebo školních intervencí: programy zaměřené na poskytování znalostí a informací a interaktivně preventivní programy. V mezinárodních databázích lze najít pouze dvě studie popisující evaluaci školních intervencí zaměřených na závislost na internetu a jeden článek zkoumající vliv šesti preventivních faktorů na online hraní.

Psychodynamické teorie závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Psychodynamické teorie závislosti na internetu

15.04.2014 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Tento okruh teorií se zaměřuje na vysvětlení závislosti na internetu v kontextu raného vývoje a psychodynamických sil. Kontextu raného vývoje a jeho vlivu na závislost na internetu popisují dva psychodynamické koncepty: teorie vztahové vazby a interpersonální teorie. Dále lze v literatuře na toto témat najít několik konceptů, jejich společným principem je proces kompenzace nepříjemných emočních prožitků prostřednictvím závislosti na internetu.

Technologické závislosti

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Technologické závislosti

09.04.2014 | Mgr. Jaroslav Vacek

Již v polovině minulého století byla popsána závislost na televizi (Kubey & Czikszentmihalyi, 2002; Meerloo, 1954), fenomén problémového používání informačních technologií je pak diskutován od konce osmdesátých let, kdy vyšla kniha Computer Addiction? A study of computer dependency (Shotton, 1989). Už v roce 1979 byly popsány abstinenční příznaky při odloučení od počítače a z nich byla odvozena existence závislosti na počítačích (Rushby, 1979). Pojem závislost na internetu poprvé použil newyorský psychiatr Ivan Goldberg v roce 1995, a ačkoliv zamýšlel svůj text, který popisoval i diagnostická kritéria této nové duševní nemoci, jako vtip pro pobavení online komunity, název i popis poruchy se vžily (Suler, 1998). V roce 1996 popsala fenomén závislostního chování na internetu z klinického hlediska americká psycholožka Kimberly S. Young (1998). Stále více pozornosti se v posledních letech věnuje závislosti na mobilních telefonech (Park, 2005), a specificky také závislosti na textových (SMS) zprávách (Hassanzadeh & Rezaei, 2011). Suler (2004) používá pro závislost na počítačích, internetu, videohrách nebo mobilních telefonech souhrnné označení závislost na kyberprostoru.