Mezinárodní systém kontroly drog

Šest možných režimů kontroly nabídky drog

Mezinárodní systém kontroly drog | Informace z adiktologie

Šest možných režimů kontroly nabídky drog

08.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Drogy jsou obecně definované jako látky měnící lidské vědomí. K těm „nejznámějším“ dnes patří ty, jež si v historii lidstva v důsledku řady různých vlivů vysloužily špatnou pověst, i když původně byly užívány nebo v laboratořích vyvinuty jako léky. K těm nejznámějším substancím s pošramocenou reputací patří např. marihuana, heroin, kokain, LSD či u nás rozšířený metamfetamin – pervitin. Ale látek se schopností měnit vědomí a prožívání lidí je mnohem více a lze se s nimi setkat doslova na každém kroku. Ať už jde o alkohol, tabák, kávu, čaj, kakao (obsahující kofeinu podobnou látku theobromin), houby, léky nebo těkavé látky.

Jak přistupují k drogám ve světě

Mezinárodní systém kontroly drog | Informace z adiktologie

Jak přistupují k drogám ve světě

18.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

V této rubrice se budeme věnovat systému mezinárodní kontroly drog, který podstatnou měrou ovlivňuje i drogové politiky v jednotlivých zemích světa včetně České republiky.