Drogová politika

Chceme o tom mluvit! Evropská petice sbírá podpisy občanů, kteří chtějí legalizovat konopí a regulovat trh s ním

Drogová politika | Informace z adiktologie

Chceme o tom mluvit! Evropská petice sbírá podpisy občanů, kteří chtějí legalizovat konopí a regulovat trh s ním

04.09.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Evropská občanská iniciativa "WEED LIKE TO TALK", v českém překladu "CHCEME O TOM MLUVIT", usiluje o vytvoření legislativního návrhu, který by v Evropské unii legalizovala a regulovala dnes nelegální konopí. Jejím cílem je, aby EU přijala obecně závazná opatření ohledně kontroly a regulace výroby, používání a prodeje konopí. K tomu, aby mohla iniciativa navrhnout legislativu, je potřeba shromáždit 1 000 000 podpisů v celé EU. Petici může podepsat každý, podpisy se automaticky ukládají do databáze Evropské komise.

Kontrola kvality omamných látek - budoucnost nebo utopie?

Drogová politika | Informace z adiktologie

Kontrola kvality omamných látek - budoucnost nebo utopie?

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Od přijetí mezinárodních úmluv Organizace spojených národů z let 1961, 1971 a 1988 jsou psychoaktivní látky s výjimkou alkoholu, tabáku, kávy zakázané. Nevztahují se tak na ně žádné mechanismy kontroly kvality nebo regulace trhu, jako je tomu u spotřebního zboží, tabáku nebo alkoholu. Výjimku představuje legislativa na Novém Zélandu, která se snaží o kontrolu kvality na trhu s tzv. novými psychoaktivními látkami.

Dostupnost heroinu v Evropě stále klesá - nahrazují ho syntetika, léčiva i domácí produkce opia

Drogová politika | Informace z adiktologie

Dostupnost heroinu v Evropě stále klesá - nahrazují ho syntetika, léčiva i domácí produkce opia

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Od roku 2010 klesl v Evropě počet záchytů heroinu. Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, která vyšla v květnu 2014, byl v roce 2012 na území EU zabaven historicky nejmenší objem této drogy - a to 5 tun. Od roku 2002 klesl jeho objem na polovinu. Uživatelé této drogy ji nahrazují syntetickými opiáty a zneužívanými léčivy.

Hodnocení drogové politiky

Drogová politika | Informace z adiktologie

Hodnocení drogové politiky

02.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

I na mezinárodní úrovni se lze setkat s tím, že existuje relativně málo výzkumů, které se věnují zkoumání realizace drogové politiky a opatření, jež usilují o řešení situace v užívání návykových látek. Čím to může být a jak lze při hodnocení drogové politiky postupovat diskutuje další část textu.

Česká drogová politika 1993 – 2003: analýza vývoje - 1. část

Drogová politika | Informace z adiktologie

Česká drogová politika 1993 – 2003: analýza vývoje - 1. část

02.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Výrazné politické, ekonomické, sociální a kulturní změny, jež česká společnost po revoluci v roce 1989 na cestě od totalitního k demokratickému systému nastoupila, s sebou přinesly i nová, za komunismu tabuizovaná témata. K nim patří např. kriminalita, život lidí s mentálními a zdravotními postiženími, zneužívání dětí nebo užívání. Zviditelnění těchto jevů médii a odborníky zastihlo společnost nepřipravenou, což vyvolalo potřebu začít se těmito otázkami systematicky zabývat. Vláda proto v roce 1993 položila prakticky „na zelené louce“ základy národní drogové politiky a od té doby byl vybudován systém inspirovaný modely některých západoevropských zemí. V tomto článku je diskutován vývoj, kterým česká drogová politika v uplynulém období prošla a kde se nachází nyní.