Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie
1.LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2

tel pro pacienty:
+420 224 968 225

tel výzkum a věda:
+420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Chyba 404 - Stránka nalezena / Page not found

Stránka nebyla na serveru nalezena

Požadovaná adresa: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/3593/Vznikla-Klinika-adiktologie-ktera-propoji-tradici-lecby-zavislosti-a-vyzkumne-pracoviste

Zpět na http://www.adiktologie.cz/

Nahoru