Roman Gabrhelík

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Pervitin a heroin s buprenorfinem jsou v současnosti v České republice – s výjimkou konopných drog – nejčastěji užívané nelegální drogy. Stimulancia a opioidy však byly užívány i před rokem 1989, ve specifických podmínkách socialistického Československa.

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

This study aims to examine the effect of schoolbased preventive intervention on cannabis use in Czech adolescents with different levels of risk factors and provide evidence of its universality.

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

Roman Gabrhelík | Publikace KA

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged - a school-based universal prevention intervention - an evidence-based program aims to prevent or delay drug initiation and to suspend progression from early stage drug use to heavier drug use.

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

Roman Gabrhelík | Publikace KA

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The objectives were to: (i) estimate the extent of the injecting equipment (IE) provided by needle exchange programs (NEPs) to injecting drug users (IDUs) in the Czech Republic in 2010; (ii) subsequently validate the recent methodology used for data collection by the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (CMC), and (iii) estimate the number of syringes provided to Czech IDUs.

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

Roman Gabrhelík | Publikace KA

"Unplugged” program in Slovakia. An association between perceived risk of substance use and program non/participation

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged is a school-based prevention program aimed at the prevention of tobacco, alcohol and marijuana use. The aim of this study is to explore associations between perceived risks of substance use and program non/participation among early adolescents in Slovakia.