Roman Gabrhelík

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Pervitin a heroin s buprenorfinem jsou v současnosti v České republice – s výjimkou konopných drog – nejčastěji užívané nelegální drogy. Stimulancia a opioidy však byly užívány i před rokem 1989, ve specifických podmínkách socialistického Československa.

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

This study aims to examine the effect of schoolbased preventive intervention on cannabis use in Czech adolescents with different levels of risk factors and provide evidence of its universality.

Mapping Prevention Science Education in Europe

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Mapping Prevention Science Education in Europe

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Science for Prevention Academic Network (SPAN) is funded by the European Commission and involves 32 institutions across 25 European Countries. SPAN aims to improve the integration of prevention science in the higher education sector and to improve skill mobility across Europe. One objective was to map prevention science in higher education across Europe.

Developing a Quality Plan for Prevention Science Education and Training In Europe

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Developing a Quality Plan for Prevention Science Education and Training In Europe

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Science for Prevention Academic Network (SPAN) is funded by the European Commission and involves 32 institutions across 25 European Countries. SPAN aims to improve the integration of prevention science in the higher education sector and to improve skill mobility across Europe. One objective was to outline a quality plan for prevention science in higher education, setting out a set of core skills and competencies for the prevention science workforce.

Cannabis Use in Different Risk Groups of Czech Adolescents: Possibilities and Limits of Universal Prevention Intervention

Roman Gabrhelík | Publikace KA

Cannabis Use in Different Risk Groups of Czech Adolescents: Possibilities and Limits of Universal Prevention Intervention

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

To study the effect of an universal prevention intervention on groups of adolescents with different levels of risk of cannabis use.