Kamil Kalina

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

Kamil Kalina | Publikace KA

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Duální diagnózy u uživatelů návykových látek představují komplikace z hlediska průběhu léčby a efektivity celého léčebného kontinua. V pilotní studii jsme usilovali zmapovat tento problém u klientů s ADHD léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé na základě diagnostické části studie, která shledala potenciální diagnózu ADHD u 56,6 % klientů z šesti terapeutických komunit v České republice.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Kamil Kalina | Publikace KA

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody.

Terapeutické komunity v České republice

Kamil Kalina | Publikace KA

Terapeutické komunity v České republice

15.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.