Lenka Šťastná

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

Lenka Šťastná | Publikace KA

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Duální diagnózy u uživatelů návykových látek představují komplikace z hlediska průběhu léčby a efektivity celého léčebného kontinua. V pilotní studii jsme usilovali zmapovat tento problém u klientů s ADHD léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé na základě diagnostické části studie, která shledala potenciální diagnózu ADHD u 56,6 % klientů z šesti terapeutických komunit v České republice.

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

Lenka Šťastná | Publikace KA

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je jednou z častých psychiatrických onemocnění. Mezi hlavní příznaky patří: porucha pozornosti v kombinaci s impulzivitou, chronický neklid, nedostatečná stimulace, dezorganizované chování, poruchy kontroly afektu a emoční labilita.

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Lenka Šťastná | Publikace KA

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

13.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit svůj postoj ke kouření tabáku.

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

Lenka Šťastná | Publikace KA

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

This study aims to examine the effect of schoolbased preventive intervention on cannabis use in Czech adolescents with different levels of risk factors and provide evidence of its universality.

Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi

Lenka Šťastná | Publikace KA

Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Přehledový článek shrnuje současné poznatky o indikované prevenci užívání návykových látek a programech indikované prevence v zahraničí, kde jsou tyto programy čím dál tím více zaváděny do praxe a je prováděna jejich evaluace, zároveň poukazuje na situaci v oblasti indikované prevence v České republice, kde je její koncept teprve na počátku.

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

Lenka Šťastná | Publikace KA

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Impact evaluations of the school-based Unplugged prevention intervention have shown it to have a measurably positive preventive effect on the Czech school population, but only limited data are available to identify its effectiveness in gender-specifi c terms.