Michal Miovský

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

Michal Miovský | Publikace KA

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Duální diagnózy u uživatelů návykových látek představují komplikace z hlediska průběhu léčby a efektivity celého léčebného kontinua. V pilotní studii jsme usilovali zmapovat tento problém u klientů s ADHD léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé na základě diagnostické části studie, která shledala potenciální diagnózu ADHD u 56,6 % klientů z šesti terapeutických komunit v České republice.

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Michal Miovský | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

Michal Miovský | Publikace KA

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je jednou z častých psychiatrických onemocnění. Mezi hlavní příznaky patří: porucha pozornosti v kombinaci s impulzivitou, chronický neklid, nedostatečná stimulace, dezorganizované chování, poruchy kontroly afektu a emoční labilita.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Michal Miovský | Publikace KA

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody.

Developing a Quality Plan for Prevention Science Education and Training In Europe

Michal Miovský | Publikace KA

Developing a Quality Plan for Prevention Science Education and Training In Europe

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Science for Prevention Academic Network (SPAN) is funded by the European Commission and involves 32 institutions across 25 European Countries. SPAN aims to improve the integration of prevention science in the higher education sector and to improve skill mobility across Europe. One objective was to outline a quality plan for prevention science in higher education, setting out a set of core skills and competencies for the prevention science workforce.

Cannabis Use in Different Risk Groups of Czech Adolescents: Possibilities and Limits of Universal Prevention Intervention

Michal Miovský | Publikace KA

Cannabis Use in Different Risk Groups of Czech Adolescents: Possibilities and Limits of Universal Prevention Intervention

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

To study the effect of an universal prevention intervention on groups of adolescents with different levels of risk of cannabis use.