Petr Popov

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Petr Popov | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Petr Popov | Publikace KA

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody.

Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti

Petr Popov | Publikace KA

Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti

15.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.