Jaroslav Vacek

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

Jaroslav Vacek | Publikace KA

A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The objectives were to: (i) estimate the extent of the injecting equipment (IE) provided by needle exchange programs (NEPs) to injecting drug users (IDUs) in the Czech Republic in 2010; (ii) subsequently validate the recent methodology used for data collection by the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (CMC), and (iii) estimate the number of syringes provided to Czech IDUs.

Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie

Jaroslav Vacek | Publikace KA

Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie

08.09.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci být opakováno. Při častém opakování se pak z dlouhodobého hlediska stává zvykem či návykem i navzdory tomu, má-li negativní následky. V posledních desetiletích je v psychiatrické literatuře trend rozšířit pojem závislost z látkových závislostí i na behaviorální (nelátkové) závislosti.

Přístup harm reduction k užívání alkoholu

Jaroslav Vacek | Publikace KA

Přístup harm reduction k užívání alkoholu

16.05.2012 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.