Monografie

Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy

Monografie | Publikace KA

Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy

21.10.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Užívání látek je mnohostranný a komplexní problém, který vyžaduje celostní přístup k léčbě, protože je třeba řešit nejen užívání drog klientem, ale také širší otázky, se kterými se v životě potýká, jako je (duševní) zdraví, bydlení, zaměstnání, problémy ve vztazích a problémy s justicí. Jen málo léčebných programů je však vybaveno k tomu, aby poskytovaly rozšířené spektrum služeb potřebných k naplnění širších potřeb klienta.

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření

Monografie | Publikace KA

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření

23.03.2016 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Tato odborná monografie, která je k dispozici volně ke stažení, vznikla jako výstup projektu Kliniky adiktologie financovaného Interní grantovou agenturou Mnisterstva zdravotnictví ČR (IGA MZ ČR NT14064) – Nové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod. Autoři by rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na vzniku této monografie. Současně děkují osobám a organizacím, které přispěly ke sběru dat v rámci projektů Kliniky adiktologie zaměřených na nové psychoaktivní látky a doufají, že tato publikace napomůže k lepšímu porozumění a efektivnímu řešení této problematiky v České republice.

Prevence rizikového chování ve školství

Monografie | Publikace KA

Prevence rizikového chování ve školství

20.09.2015 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává informaci a nabízí ke stažení první díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

20.09.2015 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává informaci a nabízí ke stažení druhý díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Monografie | Publikace KA

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

20.09.2015 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává informaci a nabízí ke stažení třetí díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Monografie | Publikace KA

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

20.09.2015 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává informaci a nabízí ke stažení čtvrtý - poslední - díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).