Monografie

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

Monografie | Publikace KA

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

27.05.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Publikace Mezinárodní asociace redaktorů adiktologických časopisů (ISAJE). Původně vydáno v angličtině pod názvem: „Publishing addiction science: a guide for the perplexed.

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

Monografie | Publikace KA

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

14.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Sceeningové (orientační) vyšetření a krátká intervence Screening and Brief Intervention (metodika SBI) spočívá v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem mezi danou osobou a poskytovatelem služby s případným doporučením vhodné odborné péče.

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Monografie | Publikace KA

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace představuje ucelený pokus o návrh doporučené struktury, obsahu a rozsahu Minimálního preventivního programu (MPP) v České republice.

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace obsahuje celkem 28 klíčových (primárních) hesel. Základní hesla relevantní pro primární prevenci rizikového chování mají abecední řazení. Všechna hlavní hesla výkladového slovníku jsou opatřena anglickým ekvivalentem pro usnadnění práce s anglicky psanou odbornou literaturou.