Monografie

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

Monografie | Publikace KA

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

27.05.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Publikace Mezinárodní asociace redaktorů adiktologických časopisů (ISAJE). Původně vydáno v angličtině pod názvem: „Publishing addiction science: a guide for the perplexed.

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

Monografie | Publikace KA

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

14.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Sceeningové (orientační) vyšetření a krátká intervence Screening and Brief Intervention (metodika SBI) spočívá v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem mezi danou osobou a poskytovatelem služby s případným doporučením vhodné odborné péče.

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Monografie | Publikace KA

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace představuje ucelený pokus o návrh doporučené struktury, obsahu a rozsahu Minimálního preventivního programu (MPP) v České republice.

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Monografie | Publikace KA

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv na podobu těchto preventivních aktivit.

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.