Monografie

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace obsahuje celkem 28 klíčových (primárních) hesel. Základní hesla relevantní pro primární prevenci rizikového chování mají abecední řazení. Všechna hlavní hesla výkladového slovníku jsou opatřena anglickým ekvivalentem pro usnadnění práce s anglicky psanou odbornou literaturou.

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Monografie | Publikace KA

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

25.06.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Cílem autorů je nabídnout čtenáři možnost základní orientace v oblasti prevence kriminality. Publikace za tímto účelem přináší přehled různých pojetí a koncepcí prevence kriminality v zahraničním i domácím kontextu. Samostatné kapitoly se zabývají výčtem preventivních programů, a to jak v rámci Police ČR a jejich dílčích odborů, tak Městské policie hl. m. Prahy.

Primární prevence rizikového chování ve školství

Monografie | Publikace KA

Primární prevence rizikového chování ve školství

27.02.2011 | PhDr. Petr Novák

Publikace představuje základní koncepty primární prevence rizikového chování uplatňované v České republice. Seznamuje čtenáře se základními tématy a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě.

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

Monografie | Publikace KA

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace stručně představuje dosavadní modely fungování aplikačních místností ve světě a nabízí přehledný souhrn informací o typech, rozmístění, cílech, principech a pravidlech pro fungování těchto specializovaných zařízení pro aktivní uživatele drog.