Monografie

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Monografie | Publikace KA

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv na podobu těchto preventivních aktivit.

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Monografie | Publikace KA

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

04.09.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Monografie | Publikace KA

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

25.06.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Cílem autorů je nabídnout čtenáři možnost základní orientace v oblasti prevence kriminality. Publikace za tímto účelem přináší přehled různých pojetí a koncepcí prevence kriminality v zahraničním i domácím kontextu. Samostatné kapitoly se zabývají výčtem preventivních programů, a to jak v rámci Police ČR a jejich dílčích odborů, tak Městské policie hl. m. Prahy.

Primární prevence rizikového chování ve školství

Monografie | Publikace KA

Primární prevence rizikového chování ve školství

27.02.2011 | PhDr. Petr Novák

Publikace představuje základní koncepty primární prevence rizikového chování uplatňované v České republice. Seznamuje čtenáře se základními tématy a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě.

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

Monografie | Publikace KA

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace stručně představuje dosavadní modely fungování aplikačních místností ve světě a nabízí přehledný souhrn informací o typech, rozmístění, cílech, principech a pravidlech pro fungování těchto specializovaných zařízení pro aktivní uživatele drog.