Monografie

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

Monografie | Publikace KA

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace stručně představuje dosavadní modely fungování aplikačních místností ve světě a nabízí přehledný souhrn informací o typech, rozmístění, cílech, principech a pravidlech pro fungování těchto specializovaných zařízení pro aktivní uživatele drog.

Přehled studíí o zvládnutí závislosti na návykových látkách. Systematický přehled o léčbě poruch spojených s užíváním amfetaminu

Monografie | Publikace KA

Přehled studíí o zvládnutí závislosti na návykových látkách. Systematický přehled o léčbě poruch spojených s užíváním amfetaminu

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Hlavním cílem publikace je hledat a určit rizika, přínosy a výdaje na různé druhy léčby závislosti na amfetaminu, jeho užívání, psychózy a odvykacích stavů.

Hlasy žen. Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícími s drogami

Monografie | Publikace KA

Hlasy žen. Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícími s drogami

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

V Evropě představují ženy až čtvrtinu osob, u nichž se vyvinuly závažné problémy související s ilegálnímí drogami. Přibližně každá čtvrtá osoba nastupující na léčbu drogové závislosti je ženského pohlaví a jedno z pěti úmrtí přímo souvisejících s užíváním drog připadá na ženy (EMCDDA, 2005, 2006, 2008a).

Dobrá  praxe  v harm reduction

Monografie | Publikace KA

Dobrá praxe v harm reduction

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Publikace Dobrá praxe v harm reduction představuje kritéria, která byla použita pro hodnocení programů, a způsob převedení na numerické výsledky, dále uvádí popis příkladů dobré praxe u jednotlivých typů programů, například jak funguje domácí terénní služba v městečku Knowsley.

Substituční léčba opioidy ve věznicích. Praktický průvodce

Monografie | Publikace KA

Substituční léčba opioidy ve věznicích. Praktický průvodce

12.01.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Tato příručka substituční léčby opioidy ve věznicích má pomoci vězeňským lékařům, smluvním lékařům, vězeňským zdravotnickým pracovníkům, vězeňské správě, nevládním organizacím a dalším při poskytování nebo podpoře substituční léčby vězňů závislých na opioidech.