Nepřehlédněte!

Přednáška zahraničního hosta - Håvar Brendryen: eHealth interventions in addiction treatment: Using web and phone assisted interventions in research and practice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Håvar Brendryen: eHealth interventions in addiction treatment: Using web and phone assisted interventions in research and practice

20.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Håvara Brendryena. Přednáška proběhne v angličtině, v pátek 21.11.2014 od 9,30 do 11,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Přednáška zahraničního hosta - Svetlana Skurtveit: Potentially addictive medication

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Svetlana Skurtveit: Potentially addictive medication

17.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Svetlany Skurtveit v úterý 25. 11. 2014 od 9,30 do 11,30 hodin v Aule Kliniky adiktologie (Apolinářská 4a, Praha 2, 1. patro). Přednáška proběhne ve slovenštině/češtině, prezentace bude promítána v angličtině. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Přednáška zahraničního hosta - Robert Malcolm: Randomizované klinické studie – farmakoterapie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Robert Malcolm: Randomizované klinické studie – farmakoterapie

17.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Dr. Roberta Malcolma. Přednáška proběhne v angličtině, v úterý 21. 10. 2014 od 12,30 do 14,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Pomozte vytvořit nástroje, jak reagovat na nové trendy v užívání psychoaktivních látek v Evropě - dotazník pro pracovníky drogových služeb a další instituce na místní úrovni

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Pomozte vytvořit nástroje, jak reagovat na nové trendy v užívání psychoaktivních látek v Evropě - dotazník pro pracovníky drogových služeb a další instituce na místní úrovni

14.10.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt LOCAL PASS si klade za cíl vytvořit nástroje pro rychlé a účinné zjišťování nových trendů v užívání psychoaktivních látek. Dále vytváří nástroje pro vyhodnocování rizik nových trendů a pro rychlé odpovědi na ně - na místní úrovni, tedy před tím, než se z nich stane drogový problém. Přespějte k vytvoření těchto nástrojů vyplněním krátkého dotazníku pro pracovníky drogových služeb a dalších institucí, které působí na místní úrovni.

Přednáška zahraničního hosta - Peter Blanken: Pharmacologic and psychosocial treatment of heroin and/or 
cocaine dependence: Results from Randomized Controlled Trials conducted in the Netherlands

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Peter Blanken: Pharmacologic and psychosocial treatment of heroin and/or cocaine dependence: Results from Randomized Controlled Trials conducted in the Netherlands

29.09.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Dr. Petera Blankena. Přednáška proběhne v angličtině, ve středu 29.10. 2014 od 12 do 15 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Současné přístupy v drogové epidemiologii a monitorování II.

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Současné přístupy v drogové epidemiologii a monitorování II.

29.09.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Ve dnech 8. až 12. září 2014 se v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce uskutečnil druhý ročník mezinárodního kurzu s názvem Současné přístupy v drogové epidemiologii a monitoringu (Contemporary approaches in drug monitoring). Kurz byl realizován ve spolupráci Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci Arménie, Azerbajdžánu, Gruzie, Izraele, Maroka a Ukrajiny. Detaily o proběhlé akci dále v článku (v AJ).