Nepřehlédněte!

Výzkum užívání tzv. nových psychoaktivních látek v Evropě – nahrazují nové látky nelegální drogy? Podělte se o zkušenosti v online dotazníku

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výzkum užívání tzv. nových psychoaktivních látek v Evropě – nahrazují nové látky nelegální drogy? Podělte se o zkušenosti v online dotazníku

20.05.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

PRAHA – 20. května 2014 - Česká republika se zapojuje do mezinárodního průzkumu užívání tzv. nových psychoaktivních látek I-TREND. Respondenti z Holandska, Francie, Polska, Velké Británie a České republiky vyplňují online průzkum o nových látkách. Cílem je zjistit, zda tyto látky nahrazují "klasické" nelegální drogy.

Závěrečná konference projektu NETAD: QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Závěrečná konference projektu NETAD: QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?

05.05.2014 | Michaela Namyslovová

Dne 29. dubna 2014 proběhla v Seči závěrečná konference projektu NETAD s názvem: "QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití.“

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

04.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Získejte znalosti o vlivu návykových látek na chování lidí a jejich zdravotní stav a roli ve společnosti. Zapojte se do výzkumů, projektů a stáží realizovaných Klinikou adiktologie a propojujte nabyté teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Přihlaste se ke studiu adiktologie!

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

25.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012, kterou vydalo 19. listopadu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ukazuje pokles užívání nelegálních látek včetně konopí. Naopak poukazuje na vysokou míru rizikového užívání alkoholu v České republice. Za hlavní problém považuje nedostupnost léčebných služeb a služeb snižování škod ve vybraných krajích.

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

20.11.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, 5.listopadu 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

11.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zajímá vás obor adiktologie? Rádi byste prohloubili své znalosti a dovednosti v této oblasti? Chcete srovnat své zkušenosti z praxe se způsobem práce v jiné organizaci? Máte výzkumné téma, na které hledáte odpovědi?