Nepřehlédněte!

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

15.10.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

Krátká intervence pro uživatele alkoholu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Krátká intervence pro uživatele alkoholu

16.09.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Čeští zdravotníci mají k dispozici další z klíčových nástrojů, který pomůže současné situaci v oblasti užívání alkoholu. Jedná se o metodiku SBI (Screening and Brief Intervention).

Zúčastni se průzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zúčastni se průzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek

17.08.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zúčastněte se výzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek. Cílem studie je získat informace o prospěšnosti psychoaktivních látek pro duševní zdraví a současně zjistit, zda mají tyto látky dosud nepoznané negativní účinky.

Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení

13.08.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího a odborného garanta a na pozici certifikátor programů primární prevence rizikového chování.

Nominace na Cenu adiktologie 2013 jsou opět otevřeny - navrhněte svého kandidáta

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Nominace na Cenu adiktologie 2013 jsou opět otevřeny - navrhněte svého kandidáta

09.08.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Využijte možnost nominovat svého kandidáta na Cenu adiktologie 2013 v kategorii Cena adiktologie za významný přínos v oboru adiktologie nebo v kategorii Cena „Kiron“ za nejlepší adiktologický počin v uplynulém roce pro jednotlivce nebo organizaci.

Spuštění CERTIFIKACÍ programů primární prevence rizikového chování

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Spuštění CERTIFIKACÍ programů primární prevence rizikového chování

11.06.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Na počátku června byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.