Výzkumné zprávy

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR 2007

Výzkumné zprávy | Publikace KA

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR 2007

04.04.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Cílem studie bylo indentifikovat společenské náklady spojené s užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007. Studie využívá mezinárodně srovnatelnou metodiku Cost of Illness. Projekt byl realizován s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Řešitelský tým: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., Ing. Jiří Vopravil, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., JUDr. Michaela Štefunková, PhD.

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2010

Výzkumné zprávy | Publikace KA

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2010

10.08.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Hlavním cílem této studie bylo identifikovat problémy, které mohou být jednak podnětem pro další zlepšování poskytovaných služeb či zavádění neexistujících, chybějících programů. V rámci studie jsme provedli stručný popis demografické, socioekonomické charakteristiky hl. m. Prahy a epidemiologických údajů. V rámci terénní studie jsme se zaměřili na tyto oblasti: chování uživatelů návykových látek, využívání služeb, aktuální problémy uživatelů na místní drogové scéně, poměry na distribuční scéně. Prioritní oblastí pro celý projekt byla analýza potřeb, které bylo podřízeno získávání ostatních údajů.

Analýza potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce

Výzkumné zprávy | Publikace KA

Analýza potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce

17.08.2006 |

Výzkumná studie realizovaná v rámci projektu Pracovní a sociální agentura – o. s. SANANIM. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, hl. m. Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí.