Výzkumné projekty

Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy

12.08.2018 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Sexuální obtěžování a sexuální násilí zasahující do trávení volného času přináší stále větší důvody k obavám a stává se tak předmětem zájmu mnoha místních komunit a úředních orgánů napříč Evropou. V rámci minimalizování negativních dopadů proto španělské a portugalské týmy IREFREA společně s projektovými týmy LJMU a 1. LF UK vyvíjejí a implementují projekt STOP-SV jako součást programu EU DAPHNE.

Porozumění cest vedoucích k užívání stimulantů: kombinace metod zjišťující individuální, sociální a kulturní faktory, které vedou k nelegálnímu učívání stimulant v Evropě

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Porozumění cest vedoucích k užívání stimulantů: kombinace metod zjišťující individuální, sociální a kulturní faktory, které vedou k nelegálnímu učívání stimulant v Evropě

23.10.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Projekt si klade za cíl zvýšit naše porozumění tomu, proč někteří uživatelé nelegálních stimulantů iniciují užívání nebo zvyšují spotřebu, zatímco jiní omezují nebo zanechávají užívání zcela.

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách

14.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

ADHD u dospělých osob má závažné důsledky pro oblast některých psychických funkcí (především (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), což má mj. efekt na tzv. životní dovednosti (dovednosti sebeovlivnění a sociální dovednosti). ADHD je jednou z frekventovaných a závažných komorbidit u osob závislých na návykových látkách a doposud se málo zkoumaly širší psychologické konsekvence tohoto fenoménu. Pro úspěšnou léčbu a zvládnutí jakéhokoli terapeutického programu představuje ADHD komplikující faktor mj. snižující schopnost adaptovat se na léčebný program a zvládnout nároky spojené s jeho úspěšným absolvováním a odpovídajícím způsobem z něj profitovat.

I-TREND - “Internetové nástroje pro výzkum nových drog v Evropě”: mezioborové a integrované přístupy k látkám, uživatelům a trhům

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

I-TREND - “Internetové nástroje pro výzkum nových drog v Evropě”: mezioborové a integrované přístupy k látkám, uživatelům a trhům

16.02.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Cílem projektu I-TREND je předcházet zdravotním a sociálním škodám spojeným s užíváním tzv. nových psychoaktivních látek (new psychoactive substances - NPS) a změřit se na informování o rizicích, které přinášejí, a odpovědi na ně.

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

27.08.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Studie navazuje na předchozí studii EUDAP2, v rámci níž byl zjištěn efekt preventivní intervence Unplugged na výsledky kouření u dětí a dospívajících - konkrétně se jednalo o vliv na denní a silné kouření tabáku a časté užívání konopí. Současně nebyl prokázán efekt u jakékoli opilosti a jakéhokoli užití konopí, vše v posledním měsíci. Intervence byla proto posílena o přídavná sezení zaměřená na alkohol, tabák a konopné drogy.

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

Výzkumné projekty | Projekty kliniky

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

25.07.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt IGA MZD si klade za cíl provést komplexní analýzu užívání tzv. nových syntetických drog (NSD), jež aktuálně ovlivňují životní styl vulnerabilních skupin populace v ČR a ve světě. Projekt přináší analýzu epidemiologických charakteristik užívání a trhu s tzv. „novými drogami“ a vyhodnocuje možnosti minimalizace škod spojených s jejich užíváním, jež svým rychlým nástupem přináší významná zdravotní rizika.