Rozvojové projekty

Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii - ADDIGE

Rozvojové projekty | Projekty

Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii - ADDIGE

16.02.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Cílem projektu ADDIGE je rozvinout systém vzdělávání v adiktologii, trans-disciplinárním přístupu k závislotem, který představuje efektivní přístup ke komplexní problematice užívání návykových látek a škod, které uvaluje na společnost.

Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064

Rozvojové projekty | Projekty

Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064

02.09.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Od 1. července 2013 realizuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nový projekt, na jehož realizaci získala finanční prostředky v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Rozvojové projekty | Projekty

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

05.12.2011 | Mgr. Jaroslav Vacek

Centrum adiktologie je partnerem projektu, jehož realizátorem je Národní vzdělávací fond. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři - krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Rozvojové projekty | Projekty

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

01.12.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii byl realizován v období 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011 s podporou České rozvojové agentury. V rámci projektu proběhlo školení budoucích školitelů v oboru adiktologie v Gruzii v prostorách gruzínské Ilia University, Tbilisi.

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Rozvojové projekty | Projekty

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

01.12.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt navazuje na projekt 8. rozvojového programu MŠMT ČR: Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010) projekt č. 610-09-237770) a na projekt České rozvojové agentury Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii (1. 4. 2011 – 31. 12. 2011, projekt č. 2011X – 0191).

Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací

Rozvojové projekty | Projekty

Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací

30.07.2010 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

Cílem projektu je předcházet negativním důsledkům problémového používání informačních technologií a prokrastinace v populaci studentů UK vytvořením online poradny neboli preventivně-intervenčních webových stránek. Webová stránka o problémovém používání informačních technologií zacílená na populaci studentů UK vznikne v rámci Adiktologické ambulance pro studenty a zaměstnance VŠ. Online forma poradenství významně snižuje práh pro studenty, kteří své problémy nepovažují za natolik závažné, aby navštívili poradnu osobně (mj. také proto, že umožňuje anonymní kontakt), zvyšuje atraktivitu poradenství pro cílovou populaci (umožňuje oslovit studenty formou, která je jim blízká a pro ně zajímavá), a konečně snižuje náklady na realizaci poradenství a umožňuje zasáhnout větší podíl studentů. Za zásadní výhodu lze považovat také snadnější překonání bariéry prvního kontaktu, neboť dodnes jsou podobné problémy vnímány v populaci jako značně stigmatizující a studenti i pedagogové obecně z těchto důvodů vyhledávají pomoci výrazně později, než vyžaduje jejich stav.