Denní magisterské studium

Magisterské studium adiktologie

Denní magisterské studium | Studium

Magisterské studium adiktologie

30.10.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? Odpovědí je studium adiktologie!

Hodnocení magisterského studia oboru adiktologie v zimním semestru akademického roku 2010/2011

Denní magisterské studium | Studium

Hodnocení magisterského studia oboru adiktologie v zimním semestru akademického roku 2010/2011

01.09.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V příloze tohoto článku naleznete zprávu z hodnocení výuky magisterského studia oboru adiktologie v zimním semestru akademického roku 2010/2011. Zpráva je přístupná studentům po zalogování.

Výukové a studijní texty pro studenty magisterského studia oboru adiktologie

Denní magisterské studium | Studium

Výukové a studijní texty pro studenty magisterského studia oboru adiktologie

28.08.2010 |

V příloze tohoto článku naleznete studijní a výukové texty, které byly připraveny v rámci projektu "Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie" (CZ.2.17/3.1.00/31430).