Vendula Běláčková

Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli „sběratelských předmětů“ jejich uživateli

Vendula Běláčková | Publikace KA

Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli „sběratelských předmětů“ jejich uživateli

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V posledních letech můžeme být svědky nárůstu výskytu nových psychoaktivních substancí (NPS) neboli také takzvaných „legal highs“ a rozšíření jejich užívání v běžné populaci. Užívání takovýchto látek představuje hrozbu jak pro individuální zdraví jedince, tak veřejné zdraví populace. Práce si stanovila za hlavní cíle analyzovat, (i) jak uživatelé NSD vnímají rizika spojená s jejich užíváním a (ii) jaké strategie používají uživatelé NSD, aby předešli rizikům, která mohou být spojena s užíváním těchto látek.

Czech survey (part 3)

Vendula Běláčková | Publikace KA

Czech survey (part 3)

15.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.