Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium - otázky ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Bakalářské studium - otázky ke státním závěrečným zkouškám

01.11.2016 | Mgr. Jaroslav Vacek

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.