Publikace jiných institucí

Motivační rozhovory v praxi

Publikace jiných institucí | Publikace KA

Motivační rozhovory v praxi

19.06.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace ke změně chování. V posledních dvaceti letech se motivační rozhovory rozvinuly do respektované metody, jejíž využití přesahuje oblast léčby závislostí, kde původně vznikly, a nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování.

Mezinárodní standardy prevence užívání drog

Publikace jiných institucí | Publikace KA

Mezinárodní standardy prevence užívání drog

07.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti vydalo překlad prvního vydání zprávy "International Standards on Drug Use Prevention," která byla v angličtině publikována UNODC v roce 2013.

Terapeutické komunity pro léčbu závislostí v Evropě

Publikace jiných institucí | Publikace KA

Terapeutické komunity pro léčbu závislostí v Evropě

05.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost v dubnu 2014 vydalo publikaci "Therapeutic communities for treating addictions in Europe: evidence, current practices and future challenges."

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012

Publikace jiných institucí | Publikace KA

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012

22.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004 (zprávy jsou dostupné na stránkách krajů). Souhrnná zpráva nabízí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích (kapitola 2), souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky (kapitola 3), financování (kapitola 4) a dostupnosti služeb v oblasti závislostí (kapitola 5).

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Publikace jiných institucí | Publikace KA

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

25.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012, kterou vydalo 19. listopadu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ukazuje pokles užívání nelegálních látek včetně konopí. Naopak poukazuje na vysokou míru rizikového užívání alkoholu v České republice. Za hlavní problém považuje nedostupnost léčebných služeb a služeb snižování škod ve vybraných krajích.