Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci – výstupy projektu

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci – výstupy projektu

06.01.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit je v České republice jedním z dlouhodobě závažných a nedostatečně řešených problémů. V návaznosti na tuto skutečnost byl iniciován a v současnosti je také realizován výzkumný projekt zaměřený na získání zkušeností s preventivními opatřeními, výzkumem, včasnou diagnostikou a intervencemi používanými pro práci s dětmi a mladistvými z etnických minorit, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a důsledky užívání návykových látek. Projekt je realizován Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze v partnerství s Universitetet i Stavanger z Norska a Univerzitou Palackého v Olomouci a financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu (č. A/CZ0046/1/0006).

Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí

24.05.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Centrum adiktologie v rámci projektu "Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit" (č. A/CZ0046/1/0006) přeložilo a vydalo publikaci Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost.

Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let

24.05.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Centrum adiktologie v rámci projektu "Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit" (č. A/CZ0046/1/0006) přeložilo a vydalo publikaci Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost.

Interpretace významu prostřednictvím narativní analýzy

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Interpretace významu prostřednictvím narativní analýzy

22.05.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Existuje rozdíl mezi narativní analýzou a analýzou narace. Obě mohou představovat základ jazykových analýz a analýz sociálních interakcí mezi lidmi . Narativní analýza vyhledává vyprávění v rámci dialogu či textu a analýza narace je analýzou vyprávění. Zde definujeme ústřední pojmy, tj. narace a zápletka a jejich vzájemný vztah, neboť mají pro pochopení narativní analýzy zásadní význam.

Životní příběhy mladých lidí – úvahy o přínosu léčby

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Životní příběhy mladých lidí – úvahy o přínosu léčby

22.05.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V publikaci je prezentován kvalitativní výzkum mezi klienty nízkoprahového zařízení K46 ve Stavangeru (Norsko).

Narativní analýza životního příběhu uživatelů drog z prostředí romských komunit

Užívání drog u dětí a dospívajících z etnických minorit | Projekty kliniky

Narativní analýza životního příběhu uživatelů drog z prostředí romských komunit

22.05.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Výzkum Narativní analýza životního příběhu uživatelů drog z prostředí menšin byl realizován v rámci projektu „Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci“.