Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Zpráva o úspěšném ukončení projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430)

Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie | Projekty kliniky

Zpráva o úspěšném ukončení projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430)

23.02.2011 |

V období 1. ledna 2009 – 31. prosince 2010 probíhal projekt „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430). Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro výuku, vzdělávaní a výzkum v oboru adiktologie na magisterské úrovni.

Zpráva o přínosu absolvované stáže / kurzu

Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie | Projekty kliniky

Zpráva o přínosu absolvované stáže / kurzu

21.06.2010 |

V rámci projektu Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie proběhla řada stáží a kurzů, které absolvovali vyučující magisterské formy studia oboru adiktologie.