Teorie evaluace

Prezentace z kurzů věnovaných problematice evaluace

Teorie evaluace | Evaluační centrum

Prezentace z kurzů věnovaných problematice evaluace

28.08.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) proběhla pilotní realizace dvou kurzů akreditovaných MŠMT nesoucích název „Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe“.

E-learning „Evaluace primárně preventivních programů“

Teorie evaluace | Evaluační centrum

E-learning „Evaluace primárně preventivních programů“

27.08.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rámci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) byla vytvořena e-learningová prezentace, (nejen) pro školní metodiky prevence, na téma „Evaluace primárně preventivních programů“, která navazuje na e-learningovou prezentaci „Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?“, jež obecně shrnovala teoretické informace o tom, co to evaluace je, jaké existují typy, jak se provádí apod.

Rubrika "Teorie evaluace"

Teorie evaluace | Evaluační centrum

Rubrika "Teorie evaluace"

27.08.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Tato rubrika je rozdělena na dvě části. První z nich nese název „Prevence“ a druhá „Teorie evaluace“. Důvodem tohoto členění je skutečnost, že web Evaluačního centra je zaměřen především na evaluaci primárně preventivních programů.

E-learning "Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?"

Teorie evaluace | Evaluační centrum

E-learning "Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?"

20.10.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) byla vytvořena e-learningová prezentace (nejen) pro školní metodiky prevence na téma Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?