Příklady dobré praxe

Projekt "Kouření a já"

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Projekt "Kouření a já"

31.08.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Projekt " Kouření a já" představuje program výchovy k nekuřáctví, který žákům 2. stupně základních škol poskytuje prostor pro rozšiřování znalostí o vlivu aktivního i pasivního kouření na zdraví, ale také pro formování postojů a osvojení dovedností odmítat jakoukoliv drogu . Během programu se žáci učí rozpoznat rizikové situace, triky reklamy a zejména rozvíjí schopnost cílevědomě se rozhodovat o svém životním stylu. Metodika programu je založena na tzv.peer (vrstevnickém) přístupu, kde úloha učitele spočívá především ve facilitování aktivit menších skupinek žáků, sumarizaci výstupů jejich práce, doplňování informací, usměrňování názorů a situací (Hrubá, Kachlík, 2000 in Miovský et al., 2011).