Odkazy

Publikace a články

Odkazy | Evaluační centrum

Publikace a články

05.10.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Obsahem článku je seznam publikací a článků věnovaných tématu evaluace, se zaměřením na evaluaci primárně preventivních aktivit, a tématu prevence rizikového chování, nejvíce pak oblasti užívání návykových látek.

Rubrika Odkazy

Odkazy | Evaluační centrum

Rubrika Odkazy

30.09.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rubrice „Odkazy“ lze nalézt internetové odkazy a přehled publíkací a článků věnujících se evaluaci a primární prevenci.

Pražské centrum primární prevence

Odkazy | Evaluační centrum

Pražské centrum primární prevence

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo jako odborné pracoviště pro oblast primární prevence rizikového chování na území celého hlavního města Prahy. Je navrhovatelem a odborným garantem systému primární prevence v hl. městě Prahy. Internetové stránky jsou rozděleny na části pro veřejnost, pro rodiče a pro pedagogy.

SANANIM

Odkazy | Evaluační centrum

SANANIM

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

SANANIM o.s. je nestátní neziskovou organizací, která působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Odkazy | Evaluační centrum

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti a vyhodnocovat jejich účinnost. Funguje jako součást Úřadu vlády ČR – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Odkazy | Evaluační centrum

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) má za úkol poskytovat členským státům Evropské unie přehledné informace o problémech spojených s užíváním návykových látek. Nabízí data, pomáhá rozvíjet dobrou praxi a podporuje výzkum.