Odkazy

Národní ústav vzdělávání

Odkazy | Evaluační centrum

Národní ústav vzdělávání

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP). Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Projekt Odyssea, o. s.

Odkazy | Evaluační centrum

Projekt Odyssea, o. s.

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Posláním projektu je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem vyvíjí sdružení spolu se školami metodické materiály, provádí výzkum a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odkazy | Evaluační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Výchova ke zdraví

Odkazy | Evaluační centrum

Výchova ke zdraví

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Webové stránky vznikly v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Jsou věnovány informacím o výchově ke zdravému životnímu stylu (prevence úrazů, výživa, prevence nádorů, sexuální výchova, závislosti, pohyb).