Pro budoucí studenty

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

05.01.2017 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V akademickém roce 2017/2018 bude přijímací řízení poprvé od zahájení výuky oboru adiktologie složeno pouze z písemného testu. Nově je zrušena ústní část přijímací zkoušky.

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením. Ve školním roce 2017/2018 otevíráme již šestým rokem prezenční i kombinovanou formu magisterského studia.

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium bakalářského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením.

Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Přijímací zkoušky pro obor adiktologie jsou obě formy bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu tvořeny písemným testem z biologie a adiktologie.

Informace o počtech přijímaných studentů v roce 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o počtech přijímaných studentů v roce 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium oboru adiktologie v bakalářské i navazující magisterské formě skládají dva písemné znalostní testy, z biologie a adiktologie.

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE

Pro budoucí studenty | Studium

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Děkan fakulty stanovil podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia oboru adiktologie, kteří ukončí studium ve školním roce 2016/2017.