Nelátkové závislosti

Preventivní intervence u závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Preventivní intervence u závislosti na internetu

01.07.2014 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

V literatuře zaměřené na preventivní intervence závislosti na internetu lze aktuálně najít dva základní typy preventivních programů nebo školních intervencí: programy zaměřené na poskytování znalostí a informací a interaktivně preventivní programy. V mezinárodních databázích lze najít pouze dvě studie popisující evaluaci školních intervencí zaměřených na závislost na internetu a jeden článek zkoumající vliv šesti preventivních faktorů na online hraní.

Psychodynamické teorie závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Psychodynamické teorie závislosti na internetu

15.04.2014 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

Tento okruh teorií se zaměřuje na vysvětlení závislosti na internetu v kontextu raného vývoje a psychodynamických sil. Kontextu raného vývoje a jeho vlivu na závislost na internetu popisují dva psychodynamické koncepty: teorie vztahové vazby a interpersonální teorie. Dále lze v literatuře na toto témat najít několik konceptů, jejich společným principem je proces kompenzace nepříjemných emočních prožitků prostřednictvím závislosti na internetu.

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

31.12.2013 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

V odborné literatuře lze najít dvě hlavní teorie vysvětlující dynamiku vzniku závislosti na internetu: kognitivně-behaviorální model a teorii deficitu sociálních dovedností.

Proč lidé hrají online hry?

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Proč lidé hrají online hry?

19.06.2013 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

Patrně první studií zaměřenou na motivace hráčů online her realizoval Bartle (1996) prostřednictvím analýzy dlouhodobé internetové diskuse zkušených hráčů MUDů[1] a na jejím základě došel ke čtyřem typům motivací ke hře: (a) dosahování úspěchu ve hře, (b) objevování virtuálního světa, (c) socializace s ostatními a (d) získání moci nad ostatními.

Behaviorální závislosti v kontextu klasifikace duševních poruch

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Behaviorální závislosti v kontextu klasifikace duševních poruch

19.09.2012 | Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.

V obou aktuálních manuálech klasifikace psychiatrických poruch (DSM-IV a MKN-10) je pojem závislost spojen pouze s poruchami, které jsou vyvolané užíváním nějaké psychoaktivní látky, přesněji řečeno s diagnózou syndrom závislosti (Smolík, 2002). Operacionální definice závislosti tedy podle obou manuálů zahrnuje pouze užívání psychoaktivních látek. Behaviorální závislosti jsou v systému MKN-10 nejčastěji řazeny mezi návykové a impulzivní poruchy nebo poruchy kontroly impulzů v DSM-IV. V návrhu DSM-V, který má být finální v roce 2013 se již snaží odborníci skutečnost rozšíření konceptu závislosti reflektovat tím, že do kategorie závislosti navrhují zahrnout jak poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, tak i poruchy v důsledku behaviorálních závislostí. Zatím je v této části zahrnuto pouze patologického hráčství a k dalšímu studiu je doporučena závislost na internetu (APA, 2012).

Křečkování - hromadění věcí jako závislost

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Křečkování - hromadění věcí jako závislost

29.06.2012 | Mgr. Jaroslav Vacek

Nadměrné hromadění věcí představuje v domácnostech zjevný problém nejen z bezpečnostního a hygienického hlediska, ale i psychiatrie a adiktologie má k této problematice co říct. Hromadění je v zahraniční literatuře nazýváno slovem "hoarding", což v překladu do češtiny znamená "hamounění" nebo "křečkování". Ačkoliv dosud není hromadění věcí samostatnou diagnózou, může představovat příznak obsedantně kompulsivní poruchy a anakastické poruchy osobnosti dle MKN-10. Zároveň existují tlaky, aby pátá revize DSM vycházející v květnu 2013 zařadila tuto poruchu jako samostatnou diagnostickou jednotku (Snowdon et al., 2012).