Nelátkové závislosti

Závislost na práci

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Závislost na práci

20.02.2014 | Mgr. Jaroslav Vacek

Poprvé pojem workaholismus použil Oates v roce 1968 pro popis vlastní závislosti na práci, kterou přirovnával k alkoholismu (Oates, 1968).

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

31.12.2013 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

V odborné literatuře lze najít dvě hlavní teorie vysvětlující dynamiku vzniku závislosti na internetu: kognitivně-behaviorální model a teorii deficitu sociálních dovedností.

Proč lidé hrají online hry?

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Proč lidé hrají online hry?

19.06.2013 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Patrně první studií zaměřenou na motivace hráčů online her realizoval Bartle (1996) prostřednictvím analýzy dlouhodobé internetové diskuse zkušených hráčů MUDů[1] a na jejím základě došel ke čtyřem typům motivací ke hře: (a) dosahování úspěchu ve hře, (b) objevování virtuálního světa, (c) socializace s ostatními a (d) získání moci nad ostatními.

Behaviorální závislosti v kontextu klasifikace duševních poruch

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Behaviorální závislosti v kontextu klasifikace duševních poruch

19.09.2012 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

V obou aktuálních manuálech klasifikace psychiatrických poruch (DSM-IV a MKN-10) je pojem závislost spojen pouze s poruchami, které jsou vyvolané užíváním nějaké psychoaktivní látky, přesněji řečeno s diagnózou syndrom závislosti (Smolík, 2002). Operacionální definice závislosti tedy podle obou manuálů zahrnuje pouze užívání psychoaktivních látek. Behaviorální závislosti jsou v systému MKN-10 nejčastěji řazeny mezi návykové a impulzivní poruchy nebo poruchy kontroly impulzů v DSM-IV. V návrhu DSM-V, který má být finální v roce 2013 se již snaží odborníci skutečnost rozšíření konceptu závislosti reflektovat tím, že do kategorie závislosti navrhují zahrnout jak poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, tak i poruchy v důsledku behaviorálních závislostí. Zatím je v této části zahrnuto pouze patologického hráčství a k dalšímu studiu je doporučena závislost na internetu (APA, 2012).

Křečkování - hromadění věcí jako závislost

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Křečkování - hromadění věcí jako závislost

29.06.2012 | Mgr. Jaroslav Vacek

Nadměrné hromadění věcí představuje v domácnostech zjevný problém nejen z bezpečnostního a hygienického hlediska, ale i psychiatrie a adiktologie má k této problematice co říct. Hromadění je v zahraniční literatuře nazýváno slovem "hoarding", což v překladu do češtiny znamená "hamounění" nebo "křečkování". Ačkoliv dosud není hromadění věcí samostatnou diagnózou, může představovat příznak obsedantně kompulsivní poruchy a anakastické poruchy osobnosti dle MKN-10. Zároveň existují tlaky, aby pátá revize DSM vycházející v květnu 2013 zařadila tuto poruchu jako samostatnou diagnostickou jednotku (Snowdon et al., 2012).

Prokrastinace jako závislost

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Prokrastinace jako závislost

29.12.2011 | Mgr. Jaroslav Vacek

Prokrastinace je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí. Každý z nás do jisté míry prokrastinuje. Pokud nám ovšem prokrastinace zabrání v normálním fungování, stává se z ní problém. Online poradna Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN se prokrastinací zabývá, protože prokrastinace vykazuje určité znaky shodné s návykovým chováním.