Pro novináře

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Pro novináře | Klinika adiktologie

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

05.12.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Podle britské strategie boje proti drogám z roku 2010 je úkolem britského ministra pro prevenci zločinu Normana Bakera sebrat nové poznatky o tom, jaké postupy fungují v jiných zemích a v čem je možné se od nich poučit. Ministr proto 3. prosince navštívil Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, seznámil se s jejím fungováním a se systémem péče o drogově závislé v České republice.

Vznikla Klinika adiktologie, která propojí tradici léčby závislostí a výzkumné pracoviště

Pro novináře | Klinika adiktologie

Vznikla Klinika adiktologie, která propojí tradici léčby závislostí a výzkumné pracoviště

03.04.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Dnem 1. 1. 2012 byla zřízena Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kliniku adiktogie dnes novinářům slavnostně představil děkan 1. lékařské fakulty v Praze, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA. spolu se zástupci Kliniky adiktologie, Doc. Michalem Miovským, PhD., a MUDr. Petrem Popovem.

Premiér Petr Nečas vyjářil podporu zprávě Globální komise pro drogovou politiku

Pro novináře | Klinika adiktologie

Premiér Petr Nečas vyjářil podporu zprávě Globální komise pro drogovou politiku

02.07.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

„Zprávu Globální komise pro drogovou politiku považuji za důležitou výzvu světových státníků a politiků, kteří jsou pod zprávou podepsáni,“ uvedl Petr Nečas, předseda vlády ČR. Jeho vyjádření zveřejnil Úřad vlády v rámci tiskového prohlášení národního protidrogového koordinátora.

Vláda schválila návrh na ratifikaci rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku

Pro novináře | Klinika adiktologie

Vláda schválila návrh na ratifikaci rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku

13.06.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Vláda ČR schválila 8. června 2011 návrh na ratifikaci Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku podepsané v Ženevě dne 16. června 2003. Návrh vrací po několikaleté přestávce opět do Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu, v minulosti úmluva ratifikována nebyla.

Drogová politika bez odborníků je krok zpět

Pro novináře | Klinika adiktologie

Drogová politika bez odborníků je krok zpět

27.04.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

TISKOVÁ ZPRÁVA, AT konference, 11. dubna 2011: Odborný pohled na drogovou problematiku závislostí je v současné době vytlačován z rozhodování o drogové politice. Výbor zástupců resortů a institucí pod Úřadem vlády ČR totiž navrhl takovou změnu statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ze které by byli z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyloučeni zástupci krajů, neziskových organizací a zejména zástupci odborné veřejnosti v podobě Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Propad ve financování adiktologických služeb - odpočítáváme do drogové exploze?

Pro novináře | Klinika adiktologie

Propad ve financování adiktologických služeb - odpočítáváme do drogové exploze?

25.11.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha, 25. listopadu 2010 V prostorách Bia Ponrepo dnes byla slavnostně předána Cena adiktologie za významný přínos v oboru drogové problematiky Josefu Radimeckému, který ve své funkci národního protidrogového koordinátora vytvořil před deseti lety první Strategii protidrogové politiky České republiky, která stavěla na čtyřech pilířích – prevenci, léčbě, prosazování práva a nově i na harm reduction. Díky ní byl dlouhodobě financován ucelený systém adiktologických služeb, který je ovšem nyní díky několikaletému omezování finančních prostředků před zhroucením.