Bakalářské práce

Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie

Bakalářské práce | Studium

Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem práce je zjistit souvislosti mezi užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním u návštěvníků tanečních akcí na českobudějovické taneční scéně.

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

Bakalářské práce | Studium

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

Práce s rodinou klienta

Bakalářské práce | Studium

Práce s rodinou klienta

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie.

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

Bakalářské práce | Studium

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem práce bylo zjistit míru informovanosti, motivace a postoje klientů na otevřené drogové scéně v Praze k alternativním způsobům aplikace.

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

Bakalářské práce | Studium

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou.

Kouření a akutní koronární syndrom

Bakalářské práce | Studium

Kouření a akutní koronární syndrom

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk.