Bakalářské práce

Harm reduction a kouření tabáku

Bakalářské práce | Studium

Harm reduction a kouření tabáku

20.07.2014 | Marie Coufalová

Hlavním cílem této práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření chování a postoj českých kuřáků ve vztahu k e-cigaretám, bezdýmnému tabáku a snižování počtu cigaret.

Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita

Bakalářské práce | Studium

Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita

18.07.2014 | Marie Coufalová

Byly stanoveny 4 cíle: zjistit prevalenci kouření, u pacientů - kuřáků zjistit nejčastější diagnózy spojené s kouřením včetně přístupu personálu, zmapovat znalosti pacientů o možnostech léčby závislosti na tabáku a nabídnout jim základní poradenství a informační materiál o kouření.

Vzorce užívání buprenorfinu u klientů Terénního programu SANANIM

Bakalářské práce | Studium

Vzorce užívání buprenorfinu u klientů Terénního programu SANANIM

17.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce bylo popsat vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP Sananim. Důraz byl kladen především na četnost užívání, denní spotřebu buprenorfinu a popis zaběhnutých vzorců chování uživatelů, od zakoupení až po metody aplikace tohoto léku.

Traumata v dětství u žen užívajících návykové látky

Bakalářské práce | Studium

Traumata v dětství u žen užívajících návykové látky

05.05.2014 | Marie Coufalová

Tato bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi traumatickými zážitky v dětství, deficitním, až dysfunkčním rodinným prostředím a budoucím možným rozvojem návykového chování u žen.

Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů

Bakalářské práce | Studium

Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů

05.05.2014 | Marie Coufalová

Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum vztahové vazby u osob závislých na opiátech. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet klientů závislých na opiátech ze souboru substitučních programů v Praze.

Postoje lékařů a dalších klíčových profesionálů k substituční léčbě závislosti na opioidech v Kazachstánu

Bakalářské práce | Studium

Postoje lékařů a dalších klíčových profesionálů k substituční léčbě závislosti na opioidech v Kazachstánu

05.05.2014 | Marie Coufalová

Studie analyzuje názory kazachstánských lékařů, kteří zatím nemají zkušenosti se substituční léčbou závislosti na opioidech, a lékařů, v jejichž zařízeních již byla substituční léčba zavedena.