Bakalářské práce

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

Bakalářské práce | Studium

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou.

Kouření a akutní koronární syndrom

Bakalářské práce | Studium

Kouření a akutní koronární syndrom

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk.

Rozvoj léčby alkoholismu na historickém území Čech a Moravy, od druhé světové války, do konce 60. let 20. století, s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století, založený na výzkumných rozhovorech s pamětníky: Arnoštkou Maťovou, Petrem Rieselem a Janou Novotnou

Bakalářské práce | Studium

Rozvoj léčby alkoholismu na historickém území Čech a Moravy, od druhé světové války, do konce 60. let 20. století, s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století, založený na výzkumných rozhovorech s pamětníky: Arnoštkou Maťovou, Petrem Rieselem a Janou Novotnou

06.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této výzkumné práce je popsat a vytvořit kontinuum, které mapuje a doplňuje informace o počátcích oboru léčby závislostí na historickém území Čech a Moravy.

Postoje středních zdravotnických pracovníkůnk uživatelům a závislým na alkoholu

Bakalářské práce | Studium

Postoje středních zdravotnických pracovníkůnk uživatelům a závislým na alkoholu

06.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Bakalářská práce nazvaná Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu v teoretické části poukazuje na roli středních zdravotnických pracovníků v péči o pacienta a její důležitost. Praktická část bakalářské práce mapuje postoje středních zdravotnických pracovníků vůči pacientům se závislostí na alkoholu.

Co bys dělal, kdybys zjistil, že Tvůj blízký má problém s alkoholem? Zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb a dalších zdrojů pomoci

Bakalářské práce | Studium

Co bys dělal, kdybys zjistil, že Tvůj blízký má problém s alkoholem? Zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb a dalších zdrojů pomoci

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je vytvořit teoretickou základnu, na níž pak bude sestaven výzkum. Podstatou výzkumu měla být zjištění, co by lidé hypoteticky dělali, kdyby jejich blízká osoba byla závislá na alkoholu. Jaké faktory ovlivňují rozhodnutí lidí a jak se liší chování a faktory u respondentů s alkoholovým problémem oproti respondentům bez této zkušenosti.

Nové syntetické drogy – výskyt ve školní populaci

Bakalářské práce | Studium

Nové syntetické drogy – výskyt ve školní populaci

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této práce je přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání těchto látek ve školní populaci v České republice. Práce za tímto účelem provedla pilot zkušební verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, který bude sloužit k dalšímu výzkumu.