Bakalářské práce

Souvislosti mezi projevy ADHD v dětství, dospělosti a užíváním návykových látek: případová studie

Bakalářské práce | Studium

Souvislosti mezi projevy ADHD v dětství, dospělosti a užíváním návykových látek: případová studie

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce bylo zjistit, zda u daného klienta mají vyskytující se symptomy ADHD souvislost s užíváním návykových látek v adolescenci a dospělosti. Dále jaké problémy způsobují symptomy ADHD od dětství do dospělosti a jaké problémy způsobují v průběhu léčby.

Konopné trhy v České republice – vyhodnocení dopadů změny v drogové legislativě z roku 2010

Bakalářské práce | Studium

Konopné trhy v České republice – vyhodnocení dopadů změny v drogové legislativě z roku 2010

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je zjistit základní otázky: 1) Jak respondenti rozumí legislativní změně z roku 2010? 2) Jak se změnil trh s konopím a chování uživatelů po roce 2010? 3) Jak se liší rizika spojená s různými způsoby obstarávání konopí?

Užívání návykových látek u studentů prvních ročníku SŠ ve městě Žďár nad Sázavou

Bakalářské práce | Studium

Užívání návykových látek u studentů prvních ročníku SŠ ve městě Žďár nad Sázavou

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem výzkumné práce bylo nejen zmapovat zkušenosti užívání legálních i nelegálních návykových látek u studentů všech středních škol ve městě Žďár nad Sázavou, ale také získat spolehlivé informace, které mohou podpořit strategické plánování města a podat přehled o prevalenci, frekvenci a druzích užívaných návykových látek. V neposlední řadě pak zjistit, v kolika letech se studenti setkali s užíváním návykových látek a od koho je získávali.

Spirituální prožitky v drogové intoxikaci: porovnání motivace a kariéry uživatele na kasuistikách

Bakalářské práce | Studium

Spirituální prožitky v drogové intoxikaci: porovnání motivace a kariéry uživatele na kasuistikách

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je popsat spirituální prožitky v drogové intoxikaci a porovnání jejich charakteristik, zejména v souvislosti s motivací k užívání, kariérou uživatele a aktuální psychopatologií uživatelů-experimentátorů.

Prevalence užívání návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji

Bakalářské práce | Studium

Prevalence užívání návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je zmapovat prevalenci, frekvenci a druhy užívaných návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji pomocí následujících výzkumných otázek: Jaká je prevalence některých dalších drog u žáků? Jakým způsobem získávají žáci návykovou látku? Z jakého důvodu zkoušejí žáci nejčastěji návykovou látku?

Komorbidita poruch příjmu potravy u pacientů závislých na stimulačních látkách v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr

Bakalářské práce | Studium

Komorbidita poruch příjmu potravy u pacientů závislých na stimulačních látkách v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem praktické části bakalářské práce bylo vyhodnotit procento klientů závislých na stimulačních látkách vykazující známky poruchy příjmu potravy. Dílčím cílem bylo zjistit výskyt znaků charakteristických pro jednotlivá onemocnění z této skupiny a vyhodnotit, které z nich se ve zkoumaném vzorku objevují častěji.