Bakalářské práce

Jak může ovlivnit komunikace v rodině výskyt užívání alkoholu u dětí a mladistvých

Bakalářské práce | Studium

Jak může ovlivnit komunikace v rodině výskyt užívání alkoholu u dětí a mladistvých

22.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje komunikace v rodině výskyt užívání alkoholu u dětí a mladistvých, a přispět novými poznatky, které mohou být základem pro další výzkumy či mohou vytvořit základ pro vznik preventivních opatření v této oblasti.

Prokrastinace a závislostní chování: souvislosti a prevalence u VŠ studentů

Bakalářské práce | Studium

Prokrastinace a závislostní chování: souvislosti a prevalence u VŠ studentů

22.07.2014 | Marie Coufalová

Tématem práce je možná souvislost mezi prokrastinací a závislostmi.

Zhodnocení kompatibility Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a kurikula adikotologa na 1. LF UK

Bakalářské práce | Studium

Zhodnocení kompatibility Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a kurikula adikotologa na 1. LF UK

22.07.2014 | Marie Coufalová

Předmětem zkoumání a hlavním cílem práce je posouzení kompatibility kurikula Bc. a Mgr. studijního programu adiktologie na 1. LF UK se 4U modelem kvalifikačních požadavků na pracovníky v primární prevenci ve školství.

Skladba stravy u pacientů závislých na tabáku

Bakalářské práce | Studium

Skladba stravy u pacientů závislých na tabáku

22.07.2014 | Marie Coufalová

Bakalářská práce se zaměřuje na stravování lidí, kteří byli kuřáky a nyní abstinují.

Institucionální analýza harm reduction služeb v Slovenské republice

Bakalářské práce | Studium

Institucionální analýza harm reduction služeb v Slovenské republice

22.07.2014 | Marie Coufalová

Bakalářská práce poskytuje souhrné informace o charakteristice, dostupnosti, klientele, financování a postavení HR služeb na Slovensku. Výsledky výzkumu jsou použitelné jako argument na dobudování služeb a na potřebu investování státu do HR programů.

Rizikové faktory přenosu krví šířených infekčních onemocnění v českých věznicích

Bakalářské práce | Studium

Rizikové faktory přenosu krví šířených infekčních onemocnění v českých věznicích

22.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem je získat data, která by prezentovala rozšíření a dynamiku šíření krví přenosných onemocnění ve vězeňské populaci.