Bakalářské práce

Je v léčbě závislosti nutný tvrdý přístup?

Bakalářské práce | Studium

Je v léčbě závislosti nutný tvrdý přístup?

22.07.2014 | Marie Coufalová

Pro práci je klíčová problematika přístupu k dodržování kardinálních pravidel a způsobu jejich prosazování terapeuty.

Prokrastinace a závislostní chování: souvislosti a prevalence u VŠ studentů

Bakalářské práce | Studium

Prokrastinace a závislostní chování: souvislosti a prevalence u VŠ studentů

22.07.2014 | Marie Coufalová

Tématem práce je možná souvislost mezi prokrastinací a závislostmi.

Obaly cigaret z pohledu mezinárodní legislativy a kuřáků – přehledová práce

Bakalářské práce | Studium

Obaly cigaret z pohledu mezinárodní legislativy a kuřáků – přehledová práce

22.07.2014 | Marie Coufalová

Práce si klade za cíl sestavit aktuální přehled výsledků výzkumných studií, zabývajících se přístupem různých států světa v ovlivňování kuřáků prostřednictvím obalů a zjistit, jaké dopady na kuřáky mají legislativní opatření, týkající se jednotného balení a obrázkových varování.

Rizikové faktory přenosu krví šířených infekčních onemocnění v českých věznicích

Bakalářské práce | Studium

Rizikové faktory přenosu krví šířených infekčních onemocnění v českých věznicích

22.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem je získat data, která by prezentovala rozšíření a dynamiku šíření krví přenosných onemocnění ve vězeňské populaci.

Vztah mezi jídelními zvyklostmi a užíváním alkoholu u dospělých obézních jedinců

Bakalářské práce | Studium

Vztah mezi jídelními zvyklostmi a užíváním alkoholu u dospělých obézních jedinců

21.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce bylo analyzovat jídelní zvyklosti a chování, např. počet denních porcí jídla, pravidelné snídání, celkový příjem energie a makronutrientů, jídelní preference, skóre restrikce, disinhibice a hladu, míru depresivity ve vztahu ke konzumaci alkoholu.

Závislost na cukru u abstinujících pacientek v psychiatrické nemocnici Bohnice

Bakalářské práce | Studium

Závislost na cukru u abstinujících pacientek v psychiatrické nemocnici Bohnice

21.07.2014 | Marie Coufalová

Téma bakalářské práce se zaměřuje na výživu u osob léčících se ze závislosti na alkoholu.