Bakalářské práce

Vztah mezi jídelními zvyklostmi a užíváním alkoholu u dospělých obézních jedinců

Bakalářské práce | Studium

Vztah mezi jídelními zvyklostmi a užíváním alkoholu u dospělých obézních jedinců

21.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce bylo analyzovat jídelní zvyklosti a chování, např. počet denních porcí jídla, pravidelné snídání, celkový příjem energie a makronutrientů, jídelní preference, skóre restrikce, disinhibice a hladu, míru depresivity ve vztahu ke konzumaci alkoholu.

Drogové soudy: komparace přístupů ke stíhaným za drogové trestné činy v Belgii a České republice

Bakalářské práce | Studium

Drogové soudy: komparace přístupů ke stíhaným za drogové trestné činy v Belgii a České republice

21.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem bakalářské práce je porovnat přístupy ke stíhaným osobám za primární drogové trestné činy v České republice a v Belgii, a navrhnout vhodná řešení či výzkumy v této oblasti pro Českou republiku.

Vztahová vazba a závislost na internetu

Bakalářské práce | Studium

Vztahová vazba a závislost na internetu

21.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem bakalářské práce, která se zabývá vztahovou vazbou a závislostí na internetu, má být zjištění, zda mezi těmito dvěma výše zmíněnými pojmy existuje nějaká souvislost.

Závislost na cukru u abstinujících pacientek v psychiatrické nemocnici Bohnice

Bakalářské práce | Studium

Závislost na cukru u abstinujících pacientek v psychiatrické nemocnici Bohnice

21.07.2014 | Marie Coufalová

Téma bakalářské práce se zaměřuje na výživu u osob léčících se ze závislosti na alkoholu.

Léčba závislosti na tabáku: znalosti a zájem kuřáků na Kolínsku

Bakalářské práce | Studium

Léčba závislosti na tabáku: znalosti a zájem kuřáků na Kolínsku

21.07.2014 | Marie Coufalová

Práce se zabývá tématem léčby závislosti na tabáku se snahou zjistit, jak velké znalosti o možnostech léčby jsou mezi kuřáky na Kolínsku a je-li mezi nimi o tuto léčbu zájem.

Harm reduction a kouření tabáku

Bakalářské práce | Studium

Harm reduction a kouření tabáku

20.07.2014 | Marie Coufalová

Hlavním cílem této práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření chování a postoj českých kuřáků ve vztahu k e-cigaretám, bezdýmnému tabáku a snižování počtu cigaret.