Minulé ročníky

Cena adiktologie 2012

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2012

07.02.2013 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 22. 12. 2012 proběhla v Lékařském domě regionální konference projektu NETAD zaměřená na problematiku Dětí a dospívající v adiktologických službách, v jejímž rámci byli vyhlášeni vítězové již 7. ročníku Ceny adiktologie. Cenu adiktologie získal doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. a Cenu "Kiron" získalo P-centrum z Olomouce.

Cena adiktologie 2011

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2011

07.12.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Praha, 6. prosince 2011 – V pražském kině Atlas byla dnes v rámci odborné konference Nové drogy – prevence, léčba, regulace, předána Cena adiktologie za celoživotní přinos oboru, který se zabývá závislostním chováním a rizikovým prostředím v souvislosti s užíváním návykových látek. Cenu adiktologie získal docent Kamil Kalina, jenž se v průběhu své profesní kariéry podílel na zavádění celé řady inovativních postupů a přístupů v oblasti léčby závislostí . Docent Kalina promluvil také v odborném panelu, který otevřel diskusi o přístupech ke snižování poptávky po novém fenoménu drogové scény, syntetických drogách. Ty z trhu ani po zákazu z dubna 2011 nezmizely.

Cena adiktologie 2010

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2010

25.11.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha, 25. listopadu 2010 - V prostorách Bia Ponrepo dnes byla slavnostně předána Cena adiktologie za významný přínos v oboru drogové problematiky Josefu Radimeckému, který ve své funkci národního protidrogového koordinátora vytvořil před deseti lety první Strategii protidrogové politiky České republiky, která stavěla na čtyřech pilířích – prevenci, léčbě, prosazování práva a nově i na harm reduction. Díky ní byl dlouhodobě financován ucelený systém adiktologických služeb, který je ovšem nyní díky několikaletému omezování finančních prostředků před zhroucením.

Cena adiktologie 2009

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2009

25.11.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha, 19. listopadu 2009 - V prostorách Bia Ponrepo dnes byla slavnostně předána Cena adiktologie za významný přínos v oboru drogové problematiky Pavlu Bémovi, který za svého dlouholetého působení na adiktologické scéně důsledně prosazoval zavádění nejnovějších poznatků z oboru do české rutinní praxe