Nástroje pro hodnocení kurzů

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známky 1-5 s možností vyjádření se u některých otázek.

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím 3 až 5položkových hodnotících škál, dichotomických otázek i otevřených otázek.

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím uzavřených otázek – 3položková škála, dichotomické otázky (ano/ne), otevřené otázky.

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci kvantitativních (hodnotící škála od 1 do 5) i kvalitativních ukazatelů (otevřených otázek).

Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známek, ale především formou otevřených otázek.

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci výběru z možností odpovědi a jedné otevřené a polootevřené otázky.