Diplomové práce

Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů

Diplomové práce | Studium

Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Předmětem diplomové práce je analýza genderových rozdílů ve vnímání hagioterapie v ústavní léčbě mužů a žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN

Diplomové práce | Studium

Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum copingových strategií a vztahové vazby mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, které se léčí v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN.

Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích

Diplomové práce | Studium

Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou stravovací zvyklosti osob léčících se ze závislosti na alkoholu během pobytu ve vybraných psychiatrických nemocnicích.

Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte

Diplomové práce | Studium

Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Diplomová práce „Návykové látky a jejich možný vliv na vývoj dítěte“ se zabývá působením návykových látek na vývoj dítěte u drogově závislých matek.

Vybrané aspekty a vzorce užívání lysohlávek a LSD u psychiatrických pacientů v PN v Dobřanech

Diplomové práce | Studium

Vybrané aspekty a vzorce užívání lysohlávek a LSD u psychiatrických pacientů v PN v Dobřanech

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem výzkumu bylo zmapovat vybrané aspekty a vzorce užívání lysohlávek a LSD u psychiatrických pacientů v PN v Dobřanech, zjistit, jací pacienti mají s těmito psychedelickými látkami zkušenost, jaké vzorce a důvody užívání lysohlávek a LSD je možno sledovat u těchto pacientů.

Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze

Diplomové práce | Studium

Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce bylo zmapovat situaci užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené v Praze.