Diplomové práce

Závislost na hraní PC her - typologie českých hráčů a možnosti terapie, kvalitativní shoda, zkušenosti českých terapeutů

Diplomové práce | Studium

Závislost na hraní PC her - typologie českých hráčů a možnosti terapie, kvalitativní shoda, zkušenosti českých terapeutů

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem této práce bylo zmapovat klienty léčící se se závislostí na počítačových hrách, z pohledu klinických pracovníků (praktikujících psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů a výchovných pracovníků) zabývajících se mj. problematikou nelátkových závislostí, konkrétně nadužívání informačních technologií. Dílčím cílem je poznat, jaké hry čeští hráči, léčící se ze závislosti na hraní PC her, preferují a proč.

Vymezení pojmu peer work v České republice se zaměřením na uživatele návykových látek

Diplomové práce | Studium

Vymezení pojmu peer work v České republice se zaměřením na uživatele návykových látek

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je zmapovat využívání peer work v České republice v oblasti drogových služeb. V rámci podcíle je zkoumána struktura a fungování jednotlivých peer programů, jak aktuálních, tak i těch, které fungovaly v minulosti.

Přístup zaměřený na člověka (PCA) v psychoterapii závislostí: teoretická východiska, aplikační možnosti a kompatabilita se současným systémem ambulantní péče a jeho praxí

Diplomové práce | Studium

Přístup zaměřený na člověka (PCA) v psychoterapii závislostí: teoretická východiska, aplikační možnosti a kompatabilita se současným systémem ambulantní péče a jeho praxí

20.11.2013 | Marie Coufalová

Identifikace problematických či kontroverzních oblastí kompatibility PCA se současným systémem adiktologické ambulantní péče a popsání problematiky aplikace PCA v ambulantní adiktologické léčbě pohledem jejich pracovníků.

Výživa klientů závislých na alkoholu při léčebném pobytu v psychiatrické léčebně

Diplomové práce | Studium

Výživa klientů závislých na alkoholu při léčebném pobytu v psychiatrické léčebně

31.07.2013 | Marie Coufalová

Téma diplomové práce se zaměřuje na výživu u osob závislých na alkoholu.

Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze

Diplomové práce | Studium

Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze

31.07.2013 | Marie Coufalová

Tématem diplomové práce jsou ženy – uživatelky návykových látek. Jsou zmapovány studie zabývající se touto skupinou, definována specifika užívání nelegálních návykových látek u žen, gender problematika a jsou představeny „drogové programy“ speciálně pro ženy v České republice, resp. v Praze.

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Diplomové práce | Studium

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

31.07.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.