Diplomové práce

Možnosti a meze postpenitenciární péče v ambulantních službách pro uživatele drog

Diplomové práce | Studium

Možnosti a meze postpenitenciární péče v ambulantních službách pro uživatele drog

31.07.2013 | Marie Coufalová

Diplomová práce se zabývá postpenitenciární péčí v ambulantních službách pro uživatele drog.

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Diplomové práce | Studium

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

31.07.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.

Kouření u klientů, kteří vyhledali léčbu deprese nebo neurotických poruch

Diplomové práce | Studium

Kouření u klientů, kteří vyhledali léčbu deprese nebo neurotických poruch

09.05.2013 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce je zkoumat vzájemný vztah mezi depresí, úzkostí, a závislostí na nikotinu.

Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy

Diplomové práce | Studium

Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy

08.05.2013 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce je popsat výskyt a míru užívání alkoholu u osob po poškození míchy a nalézt případná specifika užívání alkoholu u této cílové skupiny. Dále pak popsat motivy a důvody užívání alkoholu, specifika u jednotlivých diagnóz, nalézt a vydefinovat zdravotní problémy v souvislosti s užíváním alkoholu u osob po poškození míchy. V neposlední řadě také zjistit, zda se u této specifické cílové skupiny objevují jedinci s příznaky škodlivého užívání alkoholu nebo závislosti na alkoholu.

Bariéry včasného nástupu uživatelů drog do léčby

Diplomové práce | Studium

Bariéry včasného nástupu uživatelů drog do léčby

01.05.2013 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce je zmapování oblasti bariér včasného nástupu do léčby u uživatelů drog a to nejen u první, ale i u dalších léčeb.

Získávání konopných drog mladistvými: srovnání zkušeností svěřenců ze zařízení pro cizince s vybranými zařízeními pro svěřence české národnosti

Diplomové práce | Studium

Získávání konopných drog mladistvými: srovnání zkušeností svěřenců ze zařízení pro cizince s vybranými zařízeními pro svěřence české národnosti

01.04.2013 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce je zjistit způsoby a okolnosti opatřování konopných drog adolescentními uživateli-svěřenci vybraných ústavních zařízení pro mladistvé.