Diplomové práce

Okamžité posouzení cravingu v přirozeném prostředí prostřednictvím smartphonů: studie proveditelnosti

Diplomové práce | Studium

Okamžité posouzení cravingu v přirozeném prostředí prostřednictvím smartphonů: studie proveditelnosti

29.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce je zkoumat možnosti a limity aplikace metody (EMA) na zjišťování bažení s pomocí chytrých telefonů v podmínkách rezidenční léčby u klientů závislých na metamfetaminu.

Společná ústavní léčba patologického hráčství a syndromu závislosti: potřeby, zkušenosti a postoje pacientů

Diplomové práce | Studium

Společná ústavní léčba patologického hráčství a syndromu závislosti: potřeby, zkušenosti a postoje pacientů

29.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem výzkumné části studie bylo zjistit a popsat společné a rozdílné znaky pacientů s diagnózou patologické hráčství a pacientů s diagnostikovanou jinou závislostí z hlediska klinického obrazu, potřeb, pojetí a způsobu léčby, zjistit názory, postoje a zkušenosti se společnou léčbou.

Psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG a jejich souvislost s výskytem závislostního chování: korelační studie

Diplomové práce | Studium

Psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG a jejich souvislost s výskytem závislostního chování: korelační studie

28.07.2014 | Marie Coufalová

Práce se zabývá online počítačovými hrami, převážně hrou World of Warcraft (WoW) proto, že existují hráči, kteří mohou mít problém, a to nejen ve spojitosti se závislostním chováním.

Systematický screening a krátké intervence u rizikového užívání alkoholu

Diplomové práce | Studium

Systematický screening a krátké intervence u rizikového užívání alkoholu

28.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem studie je objasnit, za jakých podmínek lze prakticky aplikovat metodologii SKI do ošetřovatelské praxe jednoho českého okresu. Popsat aktuální angažovanost a míru motivace sester zabývat se alkoholovou prevencí, hledat možnosti pro začlenění SKI do reálné ošetřovatelské praxe a identifikovat problémy, které by tomu mohly zabránit.

Léčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientů

Diplomové práce | Studium

Léčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientů

27.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem této práce je zmapovat a popsat problematiku nikotinismu klientů rezidenčních zařízení, dobrovolně hospitalizovaných pro závislost na alkoholu.

Rizikové faktory ústavní výchovy ve vztahu k užívání nelegálních drog - případová studie

Diplomové práce | Studium

Rizikové faktory ústavní výchovy ve vztahu k užívání nelegálních drog - případová studie

16.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem a hlavním zadáním této práce je u uživatelů nelegálních návykových látek, kteří prošli ústavní výchovou zjistit, jaké rizikové faktory v souvislosti s ústavní výchovou se vyskytly, jaké byly nejvíce zastoupeny, a jaká životní událost nebo události souvisely s počátkem drogové kariéry zkoumaných osob.